0
Rome Diamond Lotus được Nhận xét là quỹ chung cư có vị trí và view xinh đẹp nhất trong số ninh thể khu quận 2. công trình nằm ngay tại dải đất được bao quanh vì Giồng Ông Tố, đem đến nét xinh đẹp tuyệt hảo về phong

Comments