Maintenance Planner Training

https://penzu.com/p/2860635f

bimbingan ini hendak meningkatkan kepandaian yang pokok teruntuk pengumpulan wawasan diagnostik dalam kecondongan saintifik dan juga masuk akal. periode tambahan hendak ditambahkan ke prinsip-prinsip dasar prosedur