Published News

The Ultimate Guide to รีวิวเกมส์

https://shaneupjm411.skyrock.com/3330521832-20-Fun-Facts-About.html

ขณะนี้จะมีให้สะสมเงินในเกมหรือเพิ่มเติมเงินเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อปืนมาเล่นแบบถาวร ซึ่งไม่มีแอดโฆษณามาขวางใดๆก็ตามเสมือนเกมอื่น รวมไปถึงมีการปลดล็อคซื้อหน่วยรบที่แบ่งเป็นคลาสสายอาวุธและก็เปลี่ยนหน้าตานักแสดงด้วย แม้กระนั้นเพราะว่าเกมยังอยู่ในระหว่างทดลอง