Xe đạp GIANT của nước nào? mang thấp không?

https://www.fxstat.com/en/user/profile/w2ovcqg170-344459/blog/37288416-Top-4-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A1-t%C3%ADnh-ngo%C3%A0i-m%E1%BA%B7t-n%E1%BB%99i-th%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-n%C4%83m-2022

1. Xe đạp GIANT của nước nào? GIANT là nhãn hàng xe đạp lâu đời và nổi tiếng ở Đài Loan, được xây dựng thương hiệu vào năm 1972. Đây là 1 trong các nhãn hiệu uy tín bậc nhất trong ngành xe đạp, đạt được rộng rãi