Published News

Chia sẻ của ông Lê Phụng Hào – Phó Chủ tịch công ty tư vấn đầu tư định cư USIS

https://wiki-room.win/index.php/Bạn_sẽ_rớt_học_bổng_toàn_phần_nếu_thiếu_các_tiêu_chí_sau_46543

Dành lời khuyên cho nhà đầu tư, ông Lê Phụng Hào cho biết, khi đầu tư, nhà đầu tư cần phải xác định rõ ràng mục đích, đồng thời, chọn đơn vị tư vấn định cư uy tín là những đơn vị đã thẩm định trung tâm vùng, thẩm